Het in evenwicht brengen van persoonlijke transformatie en altruïstische activiteit

Het doel van Dharma-beoefening is het overstijgen van het vastklemmen aan het ego. Eenmaal men deze bekrompen zelfgerichtheid kan loslaten, komt er een stroom van gemoedstoestanden vrij die steeds minder refereren aan het zelf, het ik. Wanneer inzicht is bereikt, helderheid of wijsheid, barst onbegrensd mededogen los. Het streven naar het Ontwaken moet het leren zien van de onwerkelijke aard van het zelf, het ik, vaardig balanceren met het actief opgeven van exclusieve zelfgerichtheid in dienst van alles wat leeft of in dienst van het leven zelf. Het eenzijdig benadrukken van zowel het een of het ander brengt het spirituele leven uit evenwicht en beperkt op die manier de doeltreffendheid ervan.