Ontwaken

Een Boeddha betekent letterlijk ‘Ontwaakte’, iemand die wakker geworden is en de dingen ziet zoals ze zijn - in overeenstemming met de wetmatigheden van het universum. De Boeddha is geen god, geen duivel of engel, geen mens: hij valt buiten alle bekende categorieën. De Boeddha realiseerde een staat van zijn die voorbijgaat aan alles in de wereld. Onze gebruikelijke ervaring is gebaseerd op condities, ons opgroeien, onze psychologie, opinies en waarnemingen, maar Ontwaken gaat voorbij aan alle condities, is ongeconditioneerd, iemand voorbij tijd en ruimte, waar geen dood meer is, iemand die vrij is van alle grijpen, vrij van alle fantasieën waarin we leven, iemand die als een vrije vogel in de werkelijkheid rondvliegt, bij wie alle mentale afgrenzingen tussen ‘ik’ en de werkelijkheid zijn opgegeven, iemand die vol is van wijsheid, vrijheid en mededogen…..