Sangharakshita kreeg bij zijn geboorte in 1925 in Londen de naam Dennis Lingwood.

Hij ontwikkelde al op zeer jonge leeftijd, voornamelijk als autodidact, een interesse in de culturen en filosofieën van
het Oosten. Op 16-jarige leeftijd realiseerde hij zich door het lezen van het Diamant Soetra dat hij
boeddhist was en ‘altijd al was geweest’.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertrok hij als dienstplichtig militair naar India waar hij na het einde
van de oorlog bleef en monnik werd. Bij zijn inwijding kreeg hij de naam Sangharakshita.
Na een paar jaar onder leiding van belangrijke leraren uit diverse boeddhistische tradities gestudeerd
en beoefend te hebben, begon hij zelf onderricht te geven en veel te schrijven. Hij speelde een
belangrijke rol in de opleving van boeddhisme in India, in het bijzonder door zijn werk onder de
volgelingen van dr. B.R. Ambedkar.
Na 20 jaar in India verbleven te hebben keerde hij in 1964 naar Engeland terug.
In 1967 richtte hij de Vrienden van de Westerse Boeddhisten Orde (VWBO)* op en in 1968 de
Westerse Boeddhisten Orde ** (in India genaamd: deTrailokya Bauddha Mahasangha).

Als vertaler tussen Oost en West, tussen de traditionele en moderne wereld, en tussen principes en
beoefeningen, wordt de diepgang van de ervaring van Sangharakshita, alsmede zijn helder denken,
overal in de wereld gewaardeerd. Hij heeft altijd in het bijzonder de nadruk gelegd op het
doorslaggevende belang van ‘toewijding’ in het spirituele leven (‘voor toevlucht gaan’), de hoogste
waarde toegekend aan spirituele vriendschap en spirituele gemeenschap, en aan het directe verband
tussen religie en kunst (‘the art of religion’). Ook benadrukte hij de noodzaak van een ‘nieuwe
samenleving’, die spirituele idealen en aspiraties ondersteunt.
Triratna is nu een internationale boeddhistische beweging met meer dan 164 centra in 30 landen
verspreid over vijf continenten. Begin 2000 heeft Sangharakshita zijn belangrijkste
verantwoordelijkheden overgedragen aan zijn meest ervaren volgelingen in de Orde. Vanuit zijn basis
in Herefordshire (UK) richtte hij zich de laatste jaren op persoonlijk contact met mensen en op zijn
literaire werk.
Momenteel wordt het volledige werk van Sangharakshita verzameld in ‘The Complete Works of
Sangharakshita’, bestaande uit 27 delen. Zij bevatten al zijn eerder gepubliceerde werken, maar ook
zijn lezingen, seminars en nog niet eerder gepubliceerde werken. De collectie kan gezien worden als
de definitieve compilatie van zijn levenswerk als boeddhistisch schrijver en leraar gedurende meer

* sinds 2010 de Triratna Boeddhistische Beweging
** sinds 2010 de Triratna Boeddhistische Orde