Vernieuwing

Boeddhisme heeft nood aan vernieuwing. De huidige wereld verschilt enorm van de wereld waarin het boeddhisme is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Industrialisering, globalisatie, sociale media en massa-communicatie, wetenschappelijk denken, democratie, snelle technologische vooruitgang, klimaatveranderingÂ….
In de traditionele thuislanden van het boeddhisme is de invloed ervan fel verminderd maar in het Westen en in India doen zich nieuwe mogelijkheden voor. Uiteindelijk zijn er overal mensen met een onderzoekende geest en een kosmopolitische kijk die aangesproken worden door het boeddhistisch perspectief. Nieuwe omstandigheden vragen nieuwe, andere manieren om de Dharma (onderricht van de Boeddha) te beoefenen en te communiceren. In nieuwe, andere vormen die relevant zijn voor de mensen van nu (zonder de rijke variatie aan scholen en culturen van en in het boeddhistische verleden te ontkennen). Daarbij trouw blijvend aan het onderricht van de Boeddha en tegelijk rekening houdend met deze andere condities.

De vernieuwing van de boeddhistische wereld is alleen mogelijk als het trouw is aan de geest en bedoeling van de leer van de Boeddha zelf. Die vernieuwing van de boeddhistische wereld is een vernieuwing van ons begrip van de Boeddha, Dharma en Sangha, en het uitdrukken ervan alsmede een vernieuwing van ons voor Toevlucht gaan naar de Boeddha, Dharma
en Sangha. Dit is ons vertrekpunt in de Triratna Boeddhistische Orde.

Zie ook: