Triratna in actie

Boeddhisme is ook helpen waar nodig: als vriend, vrijwilliger of in je beroep.
En in actie komen voor de aarde, het water, de lucht en al wat leeft.
Vrienden van Triratna Gent zetten projecten op om de wereld om ons heen vriendelijker, gezonder, veiliger, mooier en vrijer te maken.

Arthakusalin

Arthakusalin werkt voor de Gentse Sangha en weet zich geïnspireerd door de schoonheid en rijkdom van de Dharma. Zijn naam komt uit de Karaniya Metta soetra en betekent "hij die vaardig is met betrekking tot (de rijkdom van) het spirituele doel". Ontvankelijkheid, menselijkheid, openheid, vriendschap in het goede en voeling met het ontzaglijke is waar hij zich wil aan overgeven.